girl

Protection de la vie privée

Een initiatief van Google en Test-Aankoop

EU keurt nieuwe strategie goed om kinderen online te beschermen

In mei heeft de Europese Commissie een nieuwe strategie goedgekeurd voor een internet dat beter geschikt is voor kinderen. Op die manier wil men digitale diensten voor kinderen verbeteren en hun onlinebescherming waarborgen.

Geen gerichte reclame voor minderjarigen

De meeste kinderen gebruiken hun smartphone dagelijks, en bijna twee keer zoveel als tien jaar geleden. Ze doen dit ook al op veel jongere leeftijd dan vroeger. De mogelijkheden voor online-interactie die met het internet verbonden apparaten bieden, houden echter ook risico's in, zoals blootstelling aan verkeerde informatie, cyberpesten of illegale inhoud. Stuk voor stuk zaken waartegen kinderen moeten worden beschermd.

De nieuwe strategie moet ervoor zorgen dat kinderen online en offline dezelfde rechten hebben. Tegelijkertijd moet ze hun autonomie op het internet en digitale vaardigheden ondersteunen. De strategie werd goedgekeurd in het kader van een recent voorlopig politiek akkoord over wetgeving voor digitale diensten. Deze overeenkomst verbiedt ook onlineplatforms gerichte reclame aan minderjarigen te tonen.

Online lesmodules

De Commissie zal ook eisen dat uiterlijk in 2024 een Europese norm voor online leeftijdsverificatie wordt vastgesteld. Daartoe zou de toekomstige ‘European Digital Identity wallet’ kunnen worden gebruikt om de leeftijd van kinderen te verifiëren. Daarnaast moet tegen 2023 één enkel Europees nummer, 116 111, worden ingevoerd om slachtoffers van cyberpesten hulp te bieden.

Op het vlak van educatie is de Europese Commissie van plan campagnes te organiseren voor kinderen, leerkrachten en ouders. In het kader daarvan vind je nu al lesmodules voor leraren via het portaal betterinternetforkids.eu