girl

Protection de la vie privée

Een initiatief van Google en Test-Aankoop

Wees cyber slim

Denk goed na voor je iets deelt

Jezelf en je online reputatie beschermen

Leerkrachten en ouders begrijpen hoe digitale foutjes iemands reputatie en privacy kunnen schaden en gevoelens kunnen kwetsen. Maar het kan moeilijker zijn om kinderen ervan te overtuigen dat schijnbaar onschuldige posts makkelijk verkeerd kunnen geïnterpreteerd worden door mensen voor wie ze niet waren bestemd. Ook in de toekomst. 

Onderstaande activiteiten gebruiken concrete voorbeelden en discussies die aanzetten tot nadenken, om leerlingen bij te brengen hoe ze een positieve onlinereputatie onderhouden door hun privacy en persoonlijke informatie zelf te beheren

Activiteit

Wanneer je beter niets deelt
Iets privé houden
Interland:
Berg van Voorzichtigheid

Doelstellingen

Een positieve on- en offlinereputatie creëren en onderhouden.

Andermans grenzen en privacy respecteren.

Je digitale voetafdruk begrijpen en beheren.

Hulp vragen aan een volwassene in lastige situaties.

Downloads

Download dit hoofdstuk
Download het volledige Curriculum

Woordenschat 

Onlineprivacy

Een algemene term die meestal betrekking heeft op het vermogen om te controleren welke informatie je deelt over jezelf online en wie die informatie kan zien en delen.

Digitale voetafdruk (of digitale aanwezigheid)

Je digitale voetafdruk is alles wat je over jou kunt vinden online. Dit betekent onder andere foto’s, audio, ‘likes’ en commentaren die je post op profielen van vrienden. Net zoals je voetstappen een afdruk achterlaten wanneer je stapt, laten ook je posts online sporen achter.

Reputatie

De ideeën, meningen, indrukken of overtuigingen die anderen over jou hebben. Iets waar je niet absoluut zeker over kunt zijn, maar waarvan je graag hebt dat het positief of goed is.

Persoonlijke informatie

Informatie over een specifieke persoon. Bijvoorbeeld je naam, straat, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, enz. Dit noemen we persoonlijke (of gevoelige) informatie. Denk goed na voor je dit soort informatie deelt online.

Oversharing

Te veel informatie delen online – meestal gaat het over te veel persoonlijke informatie delen of te veel over jezelf vertellen in een bepaalde situatie of gesprek online.

Instellingen

Het deel binnen een digitaal product, app, website, enz., waarin jij kunt bepalen en aanpassen wat je met wie deelt en hoe je account in elkaar steekt – inclusief je privacyinstellingen.