girl

Protection de la vie privée

Een initiatief van Google en Test-Aankoop

Sprekende pop luistert kinderen af

Speelgoed waarmee kinderen kunnen spreken, dankzij spraakherkenningstechnologie, bluetooth, een internetverbinding en een app. Het klinkt zeer aanlokkelijk, maar enige bezorgdheid is toch op zijn plaats. Dat blijkt uit deze video van de Noorse consumentenorganisatie Forbrukerradet.

Hun onderzoek naar de pop "My friend Cayla” en de speelgoedrobot “I-Que robot" bracht enkele opmerkelijke zaken aan het licht. Zo blijkt het vrij simpel om de controle over de pop over te nemen met een mobiele telefoon en op die manier van op afstand via de pop met het kind te praten of mee te luisteren. De geheimen die een kind aan de pop of robot vertelt, worden gedeeld met Nuance Communications, een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in spraakherkenning. Het bedrijf houdt zich het recht voor deze informatie met derden te delen en te gebruiken voor allerlei doeleinden. Verder is het speelgoed voorgeprogrammeerd met enkele zinnen die verschillende commerciële producten aanprijzen. Zo vertelt Cayla enthousiast hoezeer ze van Disney-films of Disneyland houdt. Toevallig heeft de provider van de app een commerciële relatie met Disney... 

Ook in België spelen kinderen momenteel al met dit speelgoed. Test-Aankoop verwacht dat het aanbod in de toekomst alleen maar zal toenemen en trekt daarom aan de alarmbel. De resultaten van het Noorse onderzoek werden ook aan de FOD Economie en Privacycommissie bezorgd zodat "de illegale algemene voorwaarden van dit speelgoed, hun inbreuken op de privacy en gebrek aan veiligheid van bij het begin kunnen worden aangepakt". 

Buurland Duitsland gaat nog een stap verder door de verkoop van de pop in kwestie te verbieden. Wie Cayla reeds aankocht, wordt gevraagd haar te vernietigen.