girl

Protection de la vie privée

Een initiatief van Google en Test-Aankoop

Wachtwoord is achilleshiel van slimme apparaten

Vanaf 2020 mogen slimme apparaten in Californië standaard niet meer beschikken over een te eenvoudig wachtwoord zoals "123456" of "welcome". Elk apparaat dat verbonden is met het internet (speelgoed, printer, thermostaat, tandenborstel enz.) moet vanaf het eerste gebruik beveiligd worden met een sterk en uniek wachtwoord (of een door de gebruiker zelf gekozen wachtwoord).

In afwachting van de komst van een dergelijke wet bij ons, maak je best zelf werk van de beveiliging van je apparaten. We raden aan het standaard­wachtwoord te veranderen als het:

  • minder dan 12 karakters is
  • enkel uit cijfers, hoofdletters of kleine letters bestaat
  • identiek is aan het serie­nummer
  • een voorspelbare opbouw heeft
  • hetzelfde is voor alle modellen

Uiterst kwetsbaar

Helaas is dit bij bepaalde modellen soms onmogelijk, wat erop wijst dat fabrikanten onvoldoende aandacht besteden aan de veiligheid omwille van het kostenplaatje. Bijgevolg zijn die apparaten uiterst kwetsbaar en dus een gemakkelijk doelwit van hackers die niet zullen aarzelen de controle ervan over te nemen om grootschalige gecoördineerde cyberaanvallen uit te voeren.

Naar schatting zullen er in 2020 wereldwijd 50 miljard slimme apparaten zijn. De toekomstige Californische wetgeving zal niet volstaan om ze allemaal zo veilig mogelijk te maken, omdat er nog vele andere factoren een rol spelen, zoals blijkt uit een onderzoek van Test Aankoop. Maar door sterke en unieke wachtwoorden te kiezen voor al je slimme apparaten, bied je hun wel de best mogelijke bescherming.