girl

Protection de la vie privée

Een initiatief van Google en Test-Aankoop

Kinderen zijn bang om het internet te gebruiken, maar blijven wel goed geïnformeerd

Volgens een enquête van Kaspersky Lab in de Benelux ervaart 96 % van de jongeren tussen 10 en 15 jaar een gevoel van angst bij het surfen. 

De grootste angst bij 45 % onder hen is dat ze iets posten wat hen in de toekomst parten speelt bij het zoeken naar een job. Bij 42 % leeft de bezorgdheid dat content op het internet blijft staan, ook wanneer hij verwijderd is. En meer dan 30 % ten slotte is bang op het internet geconfronteerd te worden met ongepast gedrag van een wildvreemde. 

Typerend voor kinderen is dat ze op hun hoede zijn. Bovendien blijken ze beter geïnformeerd en begeleid dan we denken: slechts 3 % geeft aan nooit regels rond internetgebruik te hebben afgesproken met de ouders. 15,5 % zegt in het gezin regelmatig te praten over het internet.

Toch is er een keerzijde aan de medaille: 31,5 % van de kinderen denkt het ouderlijk toezicht te kunnen omzeilen op hun tablet of smartphone, en 83 % denkt dat ze in principe hun online activiteiten kunnen verbergen voor hun ouders.