girl

Protection de la vie privée

Een initiatief van Google en Test-Aankoop

Vriendelijk zijn is cool

Een toontje lager

Kinderen interpreteren de emoties achter sms’jes om kritisch te leren denken en om een verkeerde interpretatie en conflicten bij onlinecommunicatie te voorkomen.

Doelstellingen

De juiste beslissingen nemen wanneer je kiest hoe en wat je communiceert.

Situaties herkennen waarin het beter is te wachten tot je oog in oog staat met iemand, dan meteen een tekst of bericht te verzenden dat misschien verkeerd kan geïnterpreteerd worden.

Even praten

Dingen worden al snel verkeerd begrepen

Jongeren gebruiken verschillende communicatievormen door elkaar, maar onlineberichten kunnen anders worden geïnterpreteerd dan face-to-face of via de telefoon.  

Ben je ooit verkeerd begrepen geweest online? Heb je bijvoorbeeld ooit een grapje gemaakt en nam je vriend jou serieus – of vond hij jou zelfs gemeen?  

Heb je zelf iemand anders in een sms of chat ooit verkeerd begrepen? Wat heb je gedaan om de communicatie te verduidelijken? Wat zou je anders kunnen doen?

Activiteit

Wat je nodig hebt
  • Voorbeelden van tekstberichten op het bord geschreven of geprojecteerd

Berichten beoordelen

Laten we deze voorbeelden van tekstberichten op het bord bekijken. Uw kinderen hebben vast ook geweldige voorbeelden. Noteer er wat meer om over te praten.

  • “Dat is zo cool”.
  • “Whatever”.
  • “Ik ben zo kwaad op jou”.
  • “BEL ME NU”.
  • “Oké, chill”.

Lees de berichten hardop

Voor elk bericht gaan we nu één persoon vragen het hardop te lezen op een specifieke toon ( ).

Wat valt je op? Hoe kan dit overkomen bij andere mensen? Hoe kan een ‘afzender van berichten’ beter communiceren wat hij echt bedoelt?

Lessen

Uit wat iemand schrijft of sms’t, kan je moeilijk afleiden hoe die persoon zich voelt. Zorg ervoor dat je de juiste manier kiest voor je volgende bericht - en ook dat je niet te veel zoekt achter dingen die mensen online tegen je zeggen. Ben je niet zeker wat iemand bedoelde, vraag het die persoon dan persoonlijk of aan de telefoon

Woordenschat 

Pesten

Doelbewust, gemeen gedrag dat gewoonlijk herhaald wordt. Het doelwit heeft het vaak lastig om zichzelf te verdedigen.

Cyberpesten

Pestgedrag online of via digitale apparaten.

Intimidatie

Een meer algemene term dan pesten die vele vormen kan aannemen – lastigvallen, ergeren, intimideren, vernederen, enz. – en ook online kan gebeuren.

Conflict

Een argument of meningsverschil dat niet noodzakelijkerwijs wordt herhaald.

Agressor

De persoon die pest of intimideert; ook soms de “pestkop” genoemd, experts in het voorkomen van pestgedrag raden aan mensen nooit zo te noemen.

Doelwit

De persoon die wordt gepest of het slachtoffer is.

Omstaander

Iemand die de mogelijkheid heeft om in te grijpen of slecht gedrag te melden, maar niets doet om het te stoppen.

Beschermer

Een getuige van intimidatie of pestgedrag die het doelwit privé of openlijk steunt, en soms het incident waarvan hij of zij getuige is probeert te verhinderen en/of melden.

Uitvergroten

Lets luider of sterker laten klinken.

Uitsluiting

Een vorm van intimidatie of pestgedrag die online en offline wordt gebruikt en waarnaar vaak wordt verwezen als “sociale uitsluiting”.

Blokkeren

Een manier om alle contacten met een andere persoon online te verbreken, door te voorkomen dat die persoon toegang krijgt tot je profiel, jou berichten stuurt, je posts kan bekijken, enz. zonder die persoon daarvan te verwittigen (niet altijd ideaal in een context van pesten waarbij het doelwit wilt weten wat de agressor zegt of wanneer het pesten ophoudt).

Muten

Minder definitief dan blokkeren. Muten betekent dat je posts, commentaren, enz. van de ander niet meer ziet in je socialemediafeed wanneer die berichten vervelend worden - zonder dat die persoon op de hoogte wordt gebracht of dat zijn feed wordt gedempt (niet zinvol bij pesten).

Anoniem

Een naamloze of onbekende persoon - iemand online van wie je de naam of identiteit niet kent.

Trolling

Een bericht of commentaar posten online op een manier die doelbewust wreed, beledigend of provocerend is.

Misbruik melden

Onlinehulpmiddelen of -systemen van sociale media gebruiken om intimidatie, pesten, bedreigingen, en andere schadelijke inhoud te melden die doorgaans in strijd is met de servicevoorwaarden of communitystandaarden van de service.