girl

Protection de la vie privée

Een initiatief van Google en Test-Aankoop

Vriendelijk zijn is cool

De daad bij het woord

Kinderen bespreken hoe ze ook het gedrag van volwassenen kunnen beïnvloeden.

Doelstellingen

Nadenken over onlinegedrag van volwassenen.

Bedenk hoe de manier waarop volwassenen reageren het gedrag van de jongere generaties kan vormgeven.

Even praten

Wat kunnen volwassenen leren aan kinderen – en wat kunnen kinderen aan volwassenen leren! Het is belangrijk om kinderen vriendelijkheid bij te brengen. Maar het is al even belangrijk om onze lessen in vriendelijkheid vorm te geven. Er zijn een heleboel voorbeelden waaruit blijkt dat pesten en intimidatie niet enkel betrekking hebben op kinderen.  

Kijk maar eens hoe volwassenen elkaar online, in nieuwsmedia of in de file behandelen. We hebben al gepraat over hoe belangrijk het is om vriendelijk te zijn tegen je klasgenoten en vrienden on- en offline. Heb je ooit volwassenen gezien die gemeen deden tegen elkaar, in het gewone leven of in de media? Heb je al volwassenen gezien die elkaar pesten? (Je hoeft geen namen te noemen – laten we enkel praten over gedrag.)  

Denk je dat jouw generatie een internet kan creëren dat vriendelijker en positiever is dan de omgeving die sommige volwassenen rondom zich hebben gecreëerd? (Veel volwassenen denken waarschijnlijk ook dat jij hier beter in bent dan zij.)  

Denk je dat sommige kinderen pestgedrag vertonen of onvriendelijke opmerkingen beginnen te maken omdat ze volwassenen rondom zich of in het nieuws net hetzelfde zien doen? Antwoord je ‘ja’ op al deze vragen? Geef enkele voorbeelden. Wat zou JIJ doen in de plaats – hoe zou jij een beter rolmodel kunnen zijn voor volwassenen?

Lessen

Hoe jij en je vrienden elkaar online behandelen, zal een grote impact hebben op de digitale wereld die jouw generatie opbouwt – en zeker ook op de offlinewereld.

Woordenschat 

Pesten

Doelbewust, gemeen gedrag dat gewoonlijk herhaald wordt. Het doelwit heeft het vaak lastig om zichzelf te verdedigen.

Cyberpesten

Pestgedrag online of via digitale apparaten.

Intimidatie

Een meer algemene term dan pesten die vele vormen kan aannemen – lastigvallen, ergeren, intimideren, vernederen, enz. – en ook online kan gebeuren.

Conflict

Een argument of meningsverschil dat niet noodzakelijkerwijs wordt herhaald.

Agressor

De persoon die pest of intimideert; ook soms de “pestkop” genoemd, experts in het voorkomen van pestgedrag raden aan mensen nooit zo te noemen.

Doelwit

De persoon die wordt gepest of het slachtoffer is.

Omstaander

Iemand die de mogelijkheid heeft om in te grijpen of slecht gedrag te melden, maar niets doet om het te stoppen.

Beschermer

Een getuige van intimidatie of pestgedrag die het doelwit privé of openlijk steunt, en soms het incident waarvan hij of zij getuige is probeert te verhinderen en/of melden.

Uitvergroten

Lets luider of sterker laten klinken.

Uitsluiting

Een vorm van intimidatie of pestgedrag die online en offline wordt gebruikt en waarnaar vaak wordt verwezen als “sociale uitsluiting”.

Blokkeren

Een manier om alle contacten met een andere persoon online te verbreken, door te voorkomen dat die persoon toegang krijgt tot je profiel, jou berichten stuurt, je posts kan bekijken, enz. zonder die persoon daarvan te verwittigen (niet altijd ideaal in een context van pesten waarbij het doelwit wilt weten wat de agressor zegt of wanneer het pesten ophoudt).

Muten

Minder definitief dan blokkeren. Muten betekent dat je posts, commentaren, enz. van de ander niet meer ziet in je socialemediafeed wanneer die berichten vervelend worden - zonder dat die persoon op de hoogte wordt gebracht of dat zijn feed wordt gedempt (niet zinvol bij pesten).

Anoniem

Een naamloze of onbekende persoon - iemand online van wie je de naam of identiteit niet kent.

Trolling

Een bericht of commentaar posten online op een manier die doelbewust wreed, beledigend of provocerend is.

Misbruik melden

Onlinehulpmiddelen of -systemen van sociale media gebruiken om intimidatie, pesten, bedreigingen, en andere schadelijke inhoud te melden die doorgaans in strijd is met de servicevoorwaarden of communitystandaarden van de service.