girl

Protection de la vie privée

Een initiatief van Google en Test-Aankoop

Praat erover als je twijfelt

Wanneer hulp inroepen

Een advies dat steevast terugkeert in alle lessen geldt voor elke online-activiteit: komen kinderen iets tegen waarbij ze zich ongemakkelijk voelen of erger, moedig hen dan aan om erover te praten – ze moeten moedig zijn en erover praten met iemand die ze vertrouwen en kan helpen, ook u, de directeur of een ouder. Kinderen zouden dit moeten oppikken uit elke les, maar om zeker te zijn volgt, nu een gesprek in een gezin dat specifiek gericht is op het principe “erover praten als je twijfelt”. Hieronder vindt u een lijst met situaties waarin het uitpraten echt kan helpen.

Doelstellingen

Erkennen dat hulp zoeken voor jezelf of anderen een teken is van sterkte.

Hardop nadenken over situaties waarin erover praten echt kan helpen.

Even praten

Dit is een lijst met situaties waarin je online kan terechtkomen. We kunnen ze misschien niet allemaal bekijken, want ik hoop dat je zal vertellen wanneer iets op die lijst jou doet denken aan een situatie waarin je terechtkwam en wat je toen hebt gedaan. Zo kunnen we samen over die situaties praten.

Belangrijke opmerkingen 

 1. Kinderen worden al vele generaties lang onderwezen of geconditioneerd niet te ‘verklikken’, zodat dit is uitgegroeid tot een sociale norm, en experts in het voorkomen van pestgedrag hebben hard gewerkt om kinderen het verschil te helpen inzien tussen het “vertellen” en hulp inroepen. Help uw kinderen inzien dat steun zoeken wanneer er online kwetsende dingen gebeuren, niet hetzelfde is als “verklikken”; het gaat om hulp zoeken voor zichzelf of voor klasgenootjes wanneer iemand gekwetst wordt.
 2. Open communicatie bevorderen en kinderen eraan herinneren dat u er altijd bent om hen te steunen en om het op de juiste manier te melden. 
 3. In onderstaande discussie moet u ervoor zorgen dat telkens als kinderen iets delen over momenten dat ze hulp van een volwassene hebben gezocht, het gesprek zo verloopt dat ze zich trots voelen en moedig dat ze iets hebben ondernomen, vooral omdat ze ervoor uitkomen voor hun klasgenoten.

Activiteit

Vraag uw kinderen om de lijst in stilte te lezen. Terwijl ze dat doen, vraagt u hen om na te denken of een van deze situaties hen ooit is overkomen, of ze hulp zouden vragen als ze in een van deze situaties terechtkwamen en of ze het al dan niet hebben gedaan.

 • Je had het vermoeden dat je account werd gehackt. (Discussiemogelijkheid: wat kun je doen om je account nog beter te beveiligen?)
 • Je had hulp nodig om je paswoord te onthouden.
 • Je wist niet zeker of iets al dan niet oplichting was, of dat je er misschien was ingetrapt. (Discussiemogelijkheid: wat zijn de waarschuwingssignalen?)
 • Iemand probeerde online iets met jou te bespreken waarbij je je ongemakkelijk voelde.
 • Je ontving een akelig bericht of commentaar van een onbekende. (Discussiemogelijkheid: wat maakt iets akelig?)
 • Je wilde iets bespreken dat iemand online vertelde en echt aardig OF echt gemeen was.
 • Je was bezorgd dat je misschien iets had gedeeld online wat niet mocht. Vertel ons enkel wat het was als je je er goed bij voelt om dat te delen, maar als je dat niet doet, vertel ons dan toch maar hoe je erop reageerde.
 • Je stelde vast dat een klasgenoot een andere leerling online kwetste.
 • Je zag dat iemand ermee dreigde te vechten of iemand te kwetsen.
 • Iemand postte een fake profiel over een andere leerling.
 • Je was bezorgd over een andere leerling door iets wat gepost of ge-sms’t werd. (Discussiemogelijkheid: soms is het moeilijk en dreig je je vriend boos te maken, maar is zijn veiligheid en welzijn niet belangrijker?)

Vraag uw kinderen te vertellen wat ze (niet) deden en waarom.

Laat ons over die situaties praten.

Lessen

Het lijkt misschien niet altijd zo, maar hulp inroepen als je niet zeker bent is moedig. Als je dat doet om jezelf of anderen te beschermen of te voorkomen dat je zelf of iemand anders gekwetst wordt, dat ben je tegelijk slim en moedig.

Woordenschat 

Dapper

Moedig; niet noodzakelijk onverschrokken, want mensen zijn heel moedig wanneer ze bang of nerveus zijn maar ze reageren toch positief.

Gehackte account

Een online-account dat door iemand anders is overgenomen, zodat je er zelf geen controle meer over hebt.

Leerlingenbemiddeling

Een stap verder dan een leerling die erover praat, is leerlingenbemiddeling, om zaken aan te pakken of te veranderen; ook opkomen voor jezelf en anderen; vaak beschouwd als een essentieel onderdeel van burgerschap.

Vertrouwen

Sterke overtuiging dat iets of iemand betrouwbaar, oprecht of bekwaam is.