girl

Protection de la vie privée

Een initiatief van Google en Test-Aankoop

Online uitdagingen: praat erover met je kinderen

Nu de vakantie is gestart hebben je kinderen meer tijd om door te brengen op het internet en sociale media. Volgens het Europees platform Better Internet for Kids kan het daarom geen kwaad om even stil te staan bij online uitdagingen (“challenges”) die populair zijn bij jongeren.

Het concept van een online uitdaging is het volgende: jongeren gaan een bepaalde uitdaging aan, filmen die en delen ze dan op het internet en sociale media (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter …). Zo worden andere jongeren aangespoord om de uitdaging aan te gaan en ze verder te verspreiden.

Van onschuldig tot gevaarlijk

Vaak zijn het onschuldige dingen, maar zo’n uitdaging kan ook gevaarlijk worden. Een voorbeeld is het verhaal van de Nederlandse Tim die op 16-jarige leeftijd stierf als gevolg van een verkeerd gelopen wurgspel. Om jongeren, ouders en leerkrachten te sensibiliseren voor de gevaren van online uitdagingen hebben zijn ouders de “Stichting Tegen Internet Misstanden” opgericht.

Hun belangrijkste boodschap aan ouders: denk niet dat de kans klein is dat je kind eraan meedoet of dat er iets mis kan gaan. Uit onderzoek dat ze zelf deden bij jongeren blijkt dat die graag geïnformeerd willen worden over de risico’s en gevaren van zo’n uitdagingen. Maar tegelijk geven ze aan dit nauwelijks met hun ouders of leerkrachten te bespreken omdat die er volgens de jongeren niet echt van op de hoogte zijn.

De Stichting raadt ouders dan ook aan om zich te informeren over de uitdagingen die online circuleren en regelmatig met hun kinderen te praten over wat ze tegenkomen op het internet. Op de website van de Stichting Tegen Internet Misstanden vind je hieromtrent meer concrete tips.