girl

Protection de la vie privée

Een initiatief van Google en Test-Aankoop

Nieuwe privacywetgeving: kijk uit voor phishing!

Ongetwijfeld kreeg je deze maand al een aantal e-mails van internetdiensten waarbij je klant bent. Zij zijn namelijk verplicht om hun nieuwe algemene gebruiksvoorwaarden ter goedkeuring voor te leggen, in het kader van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei in de Europese Unie van kracht wordt.

Let op: in deze context is het voor een crimineel gemakkelijk om valse e-mails uit te sturen als waren ze afkomstig van je bank of een andere organisatie. Het risico om slachtoffer te worden van een poging tot phishing is dan ook groot.

Hoe kan je nagaan of een e-mail vals is? Kijk in de eerste plaats naar het adres van de afzender: dit zou moeten eindigen op de domeinnaam van het bedrijf. Let ook op het onderwerp van de mail en de geloofwaardigheid van het verzoek.

Twijfel je, antwoord dan in geen geval op de e-mail en klik nooit op een link of bijlage. Contacteer de veronderstelde afzender per telefoon of via zijn officiële e-mailadres om bevestiging van de echtheid van de e-mail te krijgen.